జనవరి 13, 2007

గురు….

Posted in గురు, సినేమా వద్ద 7:56 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

నేను గురు సినేమా చూసాను ఇవాళ…

బాగుంది. అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ బాగా నటించారు. మాధవన్ కి, విద్య బాలన్ వి పెద్ద పాత్రలు కావు. మితున్ చక్రవర్తి పాత్ర బాగానే ఉంది.

అనుకున్నట్టు గానే సినేమా ధీరుభాయి అంబానీ కథని పోలి ఉంది. ఎలా వ్యాపారం మొదలెట్తాడో, ఎలాంటి కష్టాలు ఎదురుకున్నాదో టూకీగా చూపించారు.

మనిషి తలుచుకుంటే, ఒక కల కని దానిని సాధించడానికి కష్టపడితే ఆది సాధ్యమేనని చూపించారు.

అంతా మాంచే కాక ఎలాంటి తప్పులు జరిగాయో, టాక్స్ ఎగవేత, జనాలను మభ్యపెట్టడం, లంచాలు ఇవ్వటం, తప్పుడు సమాచారం అందించటం వంటివి కూడా చూపించారు.
ఇందులో కొన్నే నిజం కావచ్చు.

నాకు నచ్చనిది ఏమిటంటే ఎలాంటి తప్పులు చేసినా తప్పించుకోవచ్చు అనే విధంగా ఉంది ముగింపు.

మొత్తం మీద మంచి సినేమా నే తీశారు మణిరత్నం గారు. రహ్మాన్ సంగీతం కూడా బాగుంది. బాక్క్గ్రౌండ్ స్కోరే కూడా బానే ఉంది.