వావ్…

వావ్…
ట్వెంటీ ట్వెంటీ మాచ్ అదిరిపోయింది. ఆహా ఇండియా, పాకిస్తాన్ ఎప్పుడాడినా నరాలు తెగే ఉత్కంఠ కోసం జనాలు ఎదురు చూస్తారు. అది కాస్తా ఇవాళ మాచ్ లో వారికి కావలసినంత దొరికింది.
ముందు మాచ్ టై అవ్వడం, ఆ తరవాత షూటవుట్ లో ఇండియా గెలవడం. నేనేమో స్నేహితులతో లైవ్ చాట్ చెయ్యడం స్కోర్ గురించి. 🙂
ఏదెలాగున్నా పాకిస్తాన్ పై నెగ్గితే అదో సంతోషం…