ద టెర్మినల్

నాకు Tom Hanks అంటే ఇష్టం. నిన్నే “The Terminal” అనే ఒక సినేమా చూశాను.

ఎంతో బాగుంది. ఇంతకీ కథ ఏమిటంటే విక్టర్ అనే ఒకతను క్రకోసియా అనే దేశం నుండి న్యూ యోర్క్ కి వస్తాడు. అయితే ఏర్పోర్ట్ కి చేరుకుని అక్కడ నుండి city లోకి వెల్లేప్పుడు తెలుస్తుంది అతని పాస్‌పోర్ట్ పని చెయ్యదు అని. ఎందుకంటే అతని దేశం లో ఏదో తిరుగుబాటు జరిగి, అల్లర్లు చెలరేగుతాయి. అందుకని ఆ దేశం పాస్‌పోర్ట్‌లు అన్ని రద్దు చేసేస్తారు. అతను వెనక్కి వెళ్ళడానికి US authorities ఒప్పుకోరు, అలాగని న్యూ యోర్క్ లోకి enter అవడానికి ఒప్పుకోరు. అందుకని అతను ఏర్పోర్ట్ టెర్మినల్ లోనే ఉండటం మొదలెదతాడు. US authorities ఎలా అన్నా అతడు ఏదన్న తప్పు చేస్తే వెనక్కి పంపేయవచ్చు అని ఎదురు చూస్తుంటారు. కానీ ఎక్కడ దొరక్కుండా ఏర్పోర్ట్ లోనే బతుకుతూంటాడు. ఆఖరికి కానీ తెలీదు మనకి అతను తన తండ్రి ఆఖరి కోరిక తీర్చడానికి ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు అని.

Steven Spielberg దర్శకత్వం చేసిన సినేమా ఇది . Tom Hanks నటనతో ఎంతో బావుంది. ఎప్పుడన్న ఖాళీగా ఉంటే తప్పక చూడండి