సెప్టెంబర్ 5, 2011

పేటెంట్లు – ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా ? …

Posted in టెక్నాలజీ, పేటెంట్, సాంకేతికం వద్ద 5:48 సా. ద్వారా Praveen Garlapati