రిజర్వేషన్ల వల్ల మంచి జరుగుతుందా ?

రిజర్వేషన్ల వల్ల మంచి జరుగుతుంది అంటే నేను అసలు ఒప్పుకోను. అది ఎప్పటికయినా చెడే చేస్తుంది. ఎప్పుడో ఎన్నాళ్ళ క్రితమో కులాల, మతాల ప్రాతిపదికన చేసిన రిజర్వేషన్లను మన దగా రాజకీయ నాయకులు ఇంత వరకూ వాడుకుంటూనే ఉన్నారు. ఎప్పుడో వర్తించిందని ఇప్పుడు కూడా వర్తిస్తుందని అనుకోవడం ఎంత వరకూ సమంజసమో నాకు తెలీదు. ఒక వేళ అలాగే అనుకున్నా ఇంత కాలం ఆ రిజర్వేషన్ల వల్ల జరగని మంచి ఇక ముందు మాత్రం జరుగుతుందని నమ్మకమేంటి. ఒక సారి రిజర్వేషన్లు వర్తింపచెయ్యడమే కానీ, అది తీసేసే దమ్ము ఎవరికీ లేదు.

మంచి రాంకు వచ్చి కాలేజీలో సీటు కోసం ప్రయత్స్నిస్తుంటే పక్కన రాంకు రాని వారూ, అన్నీ ఎక్కువగానే ఉన్నా (రాంకు తప్ప) రిజర్వేషను ఉంది అన్న ఒక్క సాకుతో మన ముందే సీట్లు తన్నుకుపోతుంటే ఎంత బాధగా ఉంటుందో నేను అర్థం చేసుకోగలను.

మహిళా బిల్లో, రిజర్వేషన్లో అంటూ గగ్గోలు పెడుతున్నారు. అసలు బిల్లు తెస్తే సరిపొతుందా ? వారికి తగిన క్వాలిఫికేషన్స్ అక్కర్లేదా ? ముందు వారిని సరయిన మార్గాన పైకి తేవడం గురించి అలోచించకుండా రిజర్వేషన్లు తెస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టుగా అందరూ మాట్లాడటం నాకు చిరాకు తెప్పిస్తుంది.

రేపటి నుంచి టికెట్ దక్కని ప్రతీ రాజకీయ నాయకుడి అక్షరమ్ముక్క చదవని భార్యలు కూడా అసెంబ్లీ లో కూర్చుంటారు. వారు చేసేది దేశానికి మంచా ??

దళితుల మీద అన్యాయం జరిగింది, జరుగుతుంది ఒప్పొకుంటాను, కానీ రిజర్వేషన్ల వల్ల దాంట్లో ఏ మార్పు వచ్చింది ? అంటే ఈ విధానం సరిగా పని చెయ్యట్లేదనే గా ? మరి అలాంటప్పుడు దానికి ప్రత్యామ్నాయం అలోచించాలిగా ?

అలాగని ఇక్కడ నేను రిజర్వేషన్లు ఉన్న వారినీ, మహిళలని కించపరచట్లేదు. ఎంతో మంది ఉన్నతంగా ఉన్నారు, మంచి పనులు చేస్తున్నారు, దక్షతా కలిగి ఉన్నారు. వారిని రానీండి, దానికోసం దారులు వెతకండి.

సమానం సమానం అంటూనే ఎంత సేపూ ప్రత్యేకంగా చూడాలనటమే మనం చేసే మొదటి తప్పు అని నా అభిప్రాయం.

నేను అనుకున్నది చెప్పాను, ఎవరినయినా బాధిస్తే నేనేమీ చెయ్యలేను. క్షమించమని అడగను.