సెప్టెంబర్ 21, 2009

ఓ వర్షం కురిసిన రోజు …

Posted in అనుభవాలు, వర్షం, హాస్యం వద్ద 7:48 సా. ద్వారా Praveen Garlapati