ఫిబ్రవరి 8, 2007

విండోస్ 386…

Posted in advertisement, విండోస్ 386 వద్ద 3:42 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

హాహాహా….
ఇది చూసి తీరాల్సిందే. ఎంత వరకు నిజమో నాకు తెలీదు.

ఇక్కడ నుంచి