నా బ్లాగుకూ శతటపోత్సవం …

ఎట్టకేలకు నా బ్లాగు కూడా శతటపోత్సవం జరుపుకుంటోందోచ్ 🙂

నిన్న రాసిన టపాతో నా మదిలో … వంద టపాలు పూర్తి చేసుకుంది.
సీనియర్ జనాలు, మీ క్లబ్బు కి ఆహ్వానించండి మరి.