డిసెంబర్ 31, 2006

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు…

Posted in శుభాకాంక్షలు వద్ద 9:24 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
ఈ సంవత్సరం మీకు ఆయురారొగ్య ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను.