మీ సొంత సెర్చ్ ఇంజన్…

మీకందరికి Google Custom search Engine గురించి తెలిసే ఉంటది.
ఇది ఎంతో ఉపయొగకరమయిన సాధనం.

ఎందుకంటారా మీరు ఎన్నొ సెర్చ్ ఇంజెన్స్ ఉపయొగించి ఉండవచ్చు, కానీ వీటితొ అప్పుడప్పుడు సమస్య ఏమిటి అంటే, ఇది మీకు మంచి సెర్చ్ రిజల్ట్స్ తో పాటు ఎన్నో అనవసరమయిన రిజల్ట్స్ ని కూడా ఇస్తుంది. చాలా మటుకు అనవసరమయిన లంకెలు ఉంటాయి వీటిలో. అలా కాకుండా మీకు నచ్చిన వెబ్ సైట్ల నుంచి మత్రమే సెర్చ్ చెసే సదుపాయం ఉంటే ??? అలాంటి సదుపాయం కొసమె ఈ google custom search engine. ఇది ఒక రకంగా మీ సొంత సెర్చ్ ఇంజిన్ లాంటిది.

google custom search engine గురించి చెప్పుకునే ముందు మనం సెర్చ్ ఇంజన్ గురించి కొద్దిగా చెప్పుకుందాము.
అసలు సెర్చ్ ఇంజిన్లు ఎలా పని చెస్తాయి అంటే అవి వెబ్ ని క్రాల్ చేస్తాయి. అంటె వెబ్ లో ఉన్న సైట్లు, వాటి information ని అవి సంగ్రహిస్తాయి అన్నమాట. అది ఎలా అంటె వెబ్ బాట్స్, లెద స్పైడర్స్ అనే వాటితొ. ఉదాహరణకి గూగుల్ ని తీసుకున్నరంటే దాన్ని గూగుల్ బాట్ అంతారు. అది ముందే నిర్ణయించిన కాల పరిమితులలొ ప్రతీ కొన్ని రొజులకూ/గంటలకూ వెబ్ లో ఉందే సైట్లను క్రాల్ చేస్తుంది. క్రాల్ చెయ్యడం అంటే ఆ పేజీలలొ ఉన్న విషయాన్ని సూక్ష్మంగా గ్రహించి, వాటిలోని కీ వర్డ్స్ తో వాటిని categorize చేస్తుంది అన్నమాట. అలా చెసిన వెబ్ పెజీ లను తన డాటా బేస్ లొ నిక్షిప్తం చెసుకుంటుంది. ఇంత వరకు చెసే పని అన్ని బాట్లూ దాదాపు ఒకే విధంగా చెస్తాయి కాకపొతే ఎలా, ఎప్పుడు, ఏ వెబ్ సైట్ల నుంచి చెయ్యాలి మొదలయిన విశేషాలు మాత్రం దేనికదే ప్రత్యేకం.

ఆ బాట్స్ క్రాల్ చెయ్యడాన్ని నియంత్రించేందుకు web aministrator, robots.txt అనే ఒక ఫైల్ తయారు చేసి అందులో తన rules ఉంచుతాడు. వాటి ప్రకారం ఆ బాట్ క్రాల్ చేస్తుంది.

సరే ఇలా క్రాల్ చేసిన information ని ఒక ఆల్గారిథం ప్రకారం మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు చూపిస్తుంది. గూగుల్ దీనినే పేజ్ రాంక్ అని అంటుంది.

సరే ఇక google custom search engine గురించి చెప్పుకుందాము. ఇది ఏమి చెస్తుంది అంతే సెర్చ్ ఇంజెన్ default గా కాకుండా మీకు కావలసిన సైట్లలోంచి మాత్రమే సెర్చ్ రిజల్ట్స్ ని చూపిస్తుంది. అదే కాకుండా పోగా పోగా మీకు నచ్చిన సైట్లను మీరు ఆ custom search engine కి జోడించవచ్చు. అలా మీకు కావలసిన సైట్లలోనుంచి సెర్చ్ రిజల్ట్స్ ని మాత్రమే మీరు చూడగలుగుతారు. ఉదాహరణకి మీకు వికీపీడియా లొంచి మాత్రమే సెర్చ్ చెయ్యాలనుకున్నారనుకోండి ఆ ఒక్క సైట్ ని మాత్రమె మీరు add చెయ్యవచ్చు అన్నమాట. తరువాత మీకు ఇంకొ మంచి వెబ్ సైట్ కనిపించి దీనిలొ నుంచి కూడా సెర్చ్ చెయ్యలని అనుకున్నారనుకొండి ఆ సైట్ ని మీ google custom search engine లొ జొడిస్తే చాలు.

ఎలా చెయ్యలంటే

http://google.com/coop/
అనే లంకె కి వెళ్ళండి.

అక్కడ Create your own search engine కింద ఉన్న custom search engine అనే లంకెను నొక్కి మీకు కావలసిన పేరు, ఏ సైట్లను సెర్చ్ చెయ్యలి మొదలయిన విషయాలను తెలిపి మీ యొక్క సెర్చ్ ఇంజన్ ను తయారు చేసుకొండి.

అక్కడ ఉన్న html ను మీ సైట్లో పెట్టుకుంటే మీ సెర్చ్ ఇంజను తయారు.

ఈ సెర్చ్ ఇంజను మీ ఒక్కరే కాకుండా వేరే వాళ్ళు కూడా సైట్లను add చేసే సదుపాయం ఇందులో ఉంది.