జూన్ 28, 2009

క్వీను గారి కంట్రీలో అనుభవాలు …

Posted in అనుభవాలు, ఫోటోలు, యూకె వద్ద 6:42 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

ప్రకటనలు

ఏప్రిల్ 12, 2009

కాపీరైటు, కాపీలెఫ్టు, లైసెన్సు …

Posted in ఓపెన్ సోర్సు, కాపీరైటు, కాపీలెఫ్టు, జీపీఎల్, టెక్నాలజీ, లైసెన్సు వద్ద 4:08 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

మార్చి 19, 2009

కథల్లో క్లిషేలు …

Posted in ఆలోచనలు, కథలు, క్లిషేలు వద్ద 7:05 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

మార్చి 7, 2009

అదన్నమాట సంగతి !

Posted in అనుభవాలు, మొబైలు, హాస్యం వద్ద 6:21 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

ఫిబ్రవరి 14, 2009

ఇప్పుడు ఆన్లైను, ఇప్పుడు ఆఫ్లైను …

Posted in ఆఫీసు, గూగుల్ గేర్స్, టెక్నాలజీ, సాంకేతికం వద్ద 7:41 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

జనవరి 22, 2009

సమాచార సేకరణ …

Posted in ఉపకరణాలు, టెక్నలాజీ, పద్ధతులు, సమాచారం, సాంకేతికం, సేకరణ వద్ద 8:30 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

జనవరి 6, 2009

మా ఊరి గాలి …

Posted in అనుభవాలు, ఊరు వద్ద 8:42 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

డిసెంబర్ 21, 2008

మీ వెబ్‌సైటు గురించి మరింత తెలుసుకోండి …

Posted in అనలటిక్స్, టెక్నాలజీ, వెబ్‌సైటు, సమాచారం, technology వద్ద 6:30 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

డిసెంబర్ 6, 2008

దస్విదానియా – ఒక చూడదగిన సినిమా !

Posted in దస్విదానియా, వినయ్ పాఠక్, సినిమా, సినిమాలు వద్ద 5:47 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

నవంబర్ 28, 2008

ఎన్నాళ్ళిలా ?

Posted in ఆలోచనలు, పేలుళ్ళు, ముంబై వద్ద 7:06 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

గత పేజీ · తర్వాతి పేజీ