సెప్టెంబర్ 5, 2011

పేటెంట్లు – ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా ? …

Posted in టెక్నాలజీ, పేటెంట్, సాంకేతికం వద్ద 5:48 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

జూన్ 5, 2011

ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ … ఓ విశ్లేషణ …

Posted in ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్, టెక్నాలజీ, మొబైలు వద్ద 10:51 ఉద. ద్వారా Praveen Garlapati

ఫిబ్రవరి 20, 2010

గూగుల్ బజ్, ప్రైవసీ సమస్యలు…

Posted in గూగుల్, టెక్నాలజీ, ప్రైవసీ, బజ్, సాంకేతికం, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ వద్ద 7:24 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

ఫిబ్రవరి 6, 2010

ఫేస్‌బుక్… కథా కమామీషు

Posted in టెక్నాలజీ, ఫేస్‌బుక్, విశ్లేషణ, సాంకేతికం, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ వద్ద 6:49 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

జనవరి 1, 2010

సరికొత్త ఏడాది…

Posted in నూతన సంవత్సరం వద్ద 3:51 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

డిసెంబర్ 13, 2009

SaaS – సాఫ్ట్‌వేర్ ఒక సర్వీసు లాగా…

Posted in టెక్నాలజీ, సర్వీసు, సాంకేతికం, సాఫ్ట్‌వేర్, SaaS వద్ద 2:30 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

నవంబర్ 1, 2009

ఆరెస్‌ఎస్ పబ్‌సబ్‌హబ్‌బబ్ …

Posted in ఆరెసెస్, టెక్నాలజీ, పబ్‌సబ్‌హబ్‌బబ్, సాంకేతికం వద్ద 6:40 ఉద. ద్వారా Praveen Garlapati

సెప్టెంబర్ 28, 2009

మధుగిరి – ఓటమి అంచున విజయం ఈ ట్రెక్కు …

Posted in అనుభవాలు, ట్రావెలాగుడు, ట్రెక్కింగు, మధుగిరి వద్ద 5:51 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

సెప్టెంబర్ 21, 2009

ఓ వర్షం కురిసిన రోజు …

Posted in అనుభవాలు, వర్షం, హాస్యం వద్ద 7:48 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

జూలై 8, 2009

గూగుల్ క్రోమ్‌ ఓఎస్ – విహరిణే మీ నిర్వహణా వ్యవస్థ …

Posted in క్రోమ్‌, గూగుల్, టెక్నాలజీ, నిర్వహణా వ్యవస్థ, సాంకేతికం వద్ద 8:40 సా. ద్వారా Praveen Garlapati

తర్వాతి పేజీ